Tokyo Office
7-2-21-6F Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan (MAP) tel:+81-(0)3-5414-3470 fax:+81-(0)3-5414-3471 info@nendo.jp
Milan Office
Via Pinamonte da Vimercate, 4 20121 Milan Italy (MAP)

Company Profile(PDF)

Staffs

CEO
Oki Sato(Chief Designer)
Managing Director
Akihiro Ito
Takaaki Hama
Design Director
Endo Yuan
Hidetoshi Soma
Senior Designer
Richard Bone
Yuko Hata
Mayuka Henmi
Noritaka Ishibayashi
Sayaka Ito
Midori Kakiuchi
Shimpei Mitani
Shun Naruse
Arata Nishikawa
Naoko Nishizumi
Shinichiro Umehana
Moreno Vannini(Representative of Milan office)
Designer
Yumi Abe
Sherry Huang
Hsieh Hui-Hsi
Yoko Koga
Yasuko Matsuo
Yosuke Matsushita
Yuuki Ogata
Suheyl Onal
Tsubasa Shindo
Tsuyoshi Susa
Madoka Takeuchi
Yukiko Tomotsune
Yashin Tzeng
Anna Wezel(Milan office)
Zhao Jie
Assistant Designer
Kayako Asada
Akane Azuma
Mizuki Kasai
Katsuaki Kobayashi
Ryota Maruyama
Masahiro Ohgami
Ibuki Osawa
Hiro Shoji
Yuto Suzuki
Hirotaka Tanaka
Kentaro Tanaka
Maya Watanabe
Chihiro Yamamoto
Yushiro Yamanaka
Jisu Yun
Material Director
Takahiro Fukino
Shota Tao
Design Engineer
Tjeerd te Dorsthorst
Management
Akitoshi Ashizawa
Megumi Iino
Takushi Inoue
Mayumi Marumoto
Remi Nakazato
Miho Okuyama
Miki Watanabe
Wang Yi(Shanghai office)
Tomoko Yasumatsu